Vitajte na stránke
Dychových orchestrov z Brezna
* pre informácie o jednotlivých orchestroch kliknite na ich logo

Podporte nás

Prosíme podporte nás 2% Vašej dane.

(pre stiahnutie kliknite na symbol)

Koncerty

Najbližšie sa stretneme:

18.-19. máj. 2024

víkend

Sústredenie - nácvik repertoáru

Penzión Rybka

apríl, máj

nedele o 18:00

skúška - nácvik repertoáru

skúšobňa v MsDK Brezno

20. apríl. 2024

sobota

Súťažný festival

Kremnica

*kliknite na logo pre zobrazenie podrobností o koncerte

Partneri

M ZVUK
Mikuláš Németh a Róbert Čunderlík
Kamera Kamenský
Štefan Kamenský
MMP-MONT s.r.o
Michal Krella

Kontaktujte nás
Adresa:
Dychový orchester Brezno
Dom kultúry - Brezno
Švermova 7
97701 BREZNO
Email:
do-brezno@do-brezno.sk

Reg.č. ZDHS :
60307
Obchodné údaje:
IČO: 17065658
DIČ: 2021203294
IBAN: SK8509000000000079898246
SWIFT: GIBASKBX


Kontakty:
Ing. Diana Račáková
Ing. Ivan Sýkorka
Mgr. Art. Matej Krella
Mgr. Art. Marián Švoňava

manažérka
predseda spolku
kapelník Mostárenky
dirigent DO Brezno a DO ZUŠ Brezno

+421 903 650 359
+421 907 831 873
+421 911 502 387
+421 903 426 997