Detský dychový orchester
ZUŠ Brezno

Detský dychový orchester ZUŠ Brezno

V roku 2007 vznikol na základe spolupráce ZUŠ v Brezne a členmi Dychového orchestra Brezno. Detský dychový orchester, ktorý si do vienka dal neľahkú úlohu výchovy budúcich členov veľkého orchestra a Mostárenky. Pri jeho vzniku sa dirigentskej taktovky ujal Ing. Ivan Sýkorka . V roku 2010 ju prebral v Brezne Mgr. art. Marián Švoňava. Orchester postupne buduje svoj repertoár na úpravách známych tanečných i jazzových skladieb. Má 25 členov, ktorý sú žiakmi ZUŠ alebo jej pedagógmi a niekoľko členov Dychového orchestra Brezno. Orchester účinkuje na rôznych podujatiach mesta Brezna ,ale aj mimo neho. Na nadregionálnej komornej prehliadke v apríli 2011 dostal cenu poroty. V septembri 2011 orchester úspešne reprezentoval ZUŠ Brezno na dychovom festivale v Detve. Od roku 2009 sa pravidelne zúčastňuje festivalu vo Valaskej. V roku 2014 oslávil Detský dychový orchester svoje 5. výročie, na ktorom vystúpilo neuveriteľných 25 malých muzikantov, ktorých sa nám podarilo za tých 5 rokov vychovať. Medzi najväčšie úspechy v súčasnosti patrí zisk Zlatého pásma na Celoštátnej postupovej súťaži detských a mládežníckych dychových orchestrov v Dolnej Súči.

2011

Festival dychových hudieb Valaská

2013

Nahrávanie CD

2016

Festival dychových hudieb Valaská

2016

Zlaté pásmo z Dolnej Súče

2016

Cena TNOS z festivalu z Dolnej Súče./p>