Mostárenka

Mostárenka

Dychová hudba Mostárenka vznikla v roku 1971 z členov veľkého dychového orchestra pri podniku Mostáreň Brezno. Dokázala bezprostrednejšie a rýchlejšie nacvičiť nový repertoár a uspokojiť potrebu hrania na zábavách, posedeniach, plesoch, oslavách a výročiach. Kapelníkom Mostárenky bol v jej počiatkoch Jozef Knoško. Dlhé roky držal kapelnícke žezlo Štefan Horský, ktorý ho odovzdal Matejovi Krellovi v roku 2007. Popri tradičnom repertoári hrala táto muzika aj koncertné a moderné skladby a predstavila sa aj s vlastnými skladbami, ktorých autori boli z radov jej členov. Mostárenka sa zúčastňovala okresných a krajských súťaží, dvakrát bola účastníkom celoslovenského festivalu malých dychových hudieb v Lednických Rovniach, kde v roku 2015 získala zlaté pásmo a 4. Miesto v rámci SR. Mostárenka pravidelne koncertuje na festivale dychových hudieb vo Valaskej. Spoluúčinkuje spolu s veľkým orchestrom na zahraničných zájazdoch a festivaloch. V roku 2010 zaznamenala úspešné absolvovanie súťažných prehliadok v Modrom kameni a v Žarnovici. Mostárenka v minulom roku oslávila okrúhle jubileum svojho vzniku. Narodila sa spolu s Festivalom dychových hudieb vo Valaskej, spolu oslávili 45-tku.

Začiatky Mostárenky

Celoslovenská súťaž Lednické Rovne

2011

Profilová fotka 40. výročia.

2016

Koncert v Bratislavskej m. č. Vajnory - súčasný speváci

2016

Koncert v Bratislavskej m. č. Vajnory

2015

Celoslovenská súťaž Lednické Rovne

2015

Celoslovenská súťaž Lednické Rovne

2017

Cena Mesta Brezna