Dychový orchester Brezno

Dychový orchester Brezno

Sme spolok amatérskych a profesionálnych muzikantov, založený v roku 1952 pri podniku Mostáreň Brezno. Od roku 1990 sme spolok a občianske združenie začlené do Združenia dychových hudieb Slovenska (ZDHS). Nadväzujeme na bohaté a dlhoročné tradície dychových hudieb v meste Brezno, ktorých prvá písomná zmienka sa datuje do roku 1876. Cieľom našej činnosti je snaha o neustále zdokonaľovanie sa v hre jednotlivcov aj celého orchestra, výber a nacvičenie, moderných a poslucháčsky príťažlivých skladieb ktoré našim divákom okrášlia všedné dni. Účinkujeme na domácej pôde, ale aj v zahraničí. Okrem promenádnych koncertov ponúkame aj hudobný sprievod pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach a oslavách, cirkevných slávnostiach, pohreboch, svatbách, firemných výročiach a výstavách.

1920

Hasičská dychová hudba, kapelník Andrej Gröbl.

1934

Hasičská dychová hudba.(Zadné Halny)

1937

Hasičská dychová hudba a zbor.

máj 1955

Pochodovanie smerom k Baldovskému mostu

1960

Spoločná fotka orchestra

1990

Spoločná fotografia pred priemyselnou školou

1995

Pred prvomájovým pochodovaním

2002

Otvorenie námestia